Дежуловиќ за Ратко Младиќ

Дали е можна емпатија за Ѓаволот?