Колоната на јапонскиот премиер се вклучува во сообраќај